โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท & สปา มอบเงินสนับสนุนโครงการ 84 พรรษาฯ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ทางโรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา นำโดยคุณชมพรรณ กุลนิเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน MINOR HOTEL GROUP, คุณแคโรไลน์ สตีเฟ่นซ์ VP HR MINOR HOTEL GROUP และ คุณดิลลิป ราจาคาเรีย CEO MINOR HOTEL GROUP (จากซ้ายไปขวา) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 3,184,000 บาท ให้มูลนิธิรักษ์ไทย โดยมีคุณสุกิจ อุทินทุ VP-CSR MINOR INTERNATIONAL, คุณยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิรักษ์ไทย และ คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขานุการมูลนิธิรักษ์ไทย (จากขวาไปซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ

โดยเงินจำนวนดังกล่าวเป็นการระดบทุนเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ทำการหักรายได้ 99 บาทจากทุกการเข้าพัก เพื่อบริจากให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย ทั้งหมดสมทบทุนโครงการ "84 พรรษา 84 โรงเรียน ทำดีถวายในหลวง เฉลิมพระเกียรติ"