วันทำดีตอบแทนสังคมของ ไมเนอร์ กรุ๊ป

เพราะถือคติ “พนักงานทุกคนเปรียบเหมือนนาฬิกาชีวิต ที่ต้องคอยปลุกให้รับรู้ว่า ถึงเวลาร่วมกันทำความดีแล้ว” เพื่อตอบแทนคืนสังคม ค่ายไมเนอร์ กรุ๊ป โดยการนำของ มร.วิลเลียม อี ไฮเน็คกี้ ประธานบริหาร จึงเป็นโต้โผจัดกิจกรรม “Minor Founder’s Day” วันแห่งการรวมพลังสร้างสรรค์สังคมของพนักงานกว่า 25,000 คนทั่วโลก

มร.วิลเลียม อี ไฮเน็คกี้ นายใหญ่ไมเนอร์ กรุ๊ป และมาดามแคธี่ ไฮเน็คกี้ ภริยา (ที่ 3 และ 2 จากขวา) นำทีมพนักงานตั้งแต่ระดับล่างยันซีอีโอ อาทิ ปัทมาวลัย รัตนพล ร่วมกันปลูกต้นไม้ พัฒนาเครื่องเล่นเด็กของ ร.ร.สิทธิพยากรณ์ จ.อยุธยา ที่ถูกน้ำท่วมเมื่อปีกลายให้กลับมาอยู่ในสภาพดีดังเดิม.

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและทรัพยากรบุคคล ไมเนอร์ กรุ๊ป “ปัทมาวลัย รัตนพล” เผยถึงวิสัยทัศน์การสร้างคน เพื่อสร้างชาติว่า ไมเนอร์ กรุ๊ป เป็นองค์กรธุรกิจที่โดดเด่นด้านบริหารจัดการ ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งด้านการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาต่อเนื่องหลายปี เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำประโยชน์ต่อสังคม ตามปณิธานของผู้ก่อตั้ง “มร.วิลเลี่ยม อี ไฮเน็คกี้” ที่ว่า ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ สามารถวัดกันด้วยความสามารถในการตอบแทนสังคม และสังคมของเรานั้นเปรียบเสมือนป่า ถ้าเราตัดต้นไม้นำไปใช้ แล้วไม่ดูแลปลูกใหม่ทดแทน นับวันต้นไม้ก็จะลดลง สูญหายไป ไม่อาจงอกงาม กลับคืนมาใหม่ได้ ในวันที่ 4 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเกิดของคุณไฮเน็คกี้ พนักงานไมเนอร์ กรุ๊ป จึงมีพันธกิจอาสากันออกไปทำความดีให้สังคม ด้วยแรงกายแรงใจ และทุนทรัพย์ของพนักงานเอง

สำหรับพนักงานไมเนอร์ กรุ๊ป ประเทศไทย ทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากก็คือ การเข้าไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังประสบอุทกภัย ถูกน้ำท่วมขังกว่า 2 เมตร เป็นเวลาถึง 2 เดือนเต็ม นอกจากนี้ ยังมีการริเริ่มโครงการโรงเรียนในฝัน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ให้โรงเรียนต่างๆที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ในอนาคตยังมีแผนการจะมอบทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต่อยอดไปถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนของไมเนอร์ กรุ๊ปได้เข้ามาเป็นพนักงานบริษัท เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามของสังคม...สมแล้วที่ได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนายจ้างดีที่สุดของประเทศไทยและเอเชีย.