บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รางวัลการตลาดยอดเยี่ยมประจำปี 2560

จาก บริษัท บอสสินี่ ประเทศฮ่องกง

บอสสินี

  • รางวัลการตลาดยอดเยี่ยมประจำปี 2560 จาก บริษัท บอสสินี่ ประเทศฮ่องกง

บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

  • ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จาก จังหวัดปทุมธานี

ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์

  • รางวัลตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายโดดเด่น จาก อีทีแอล เลิร์นนิ่ง