บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง: รางวัลคุณภาพองค์การอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง

  • รางวัลคุณภาพองค์การอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  • ประกาศนียบัตร: มาตรฐานสากลสำหรับ สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ส่วนตัว และของใช้ในครัวเรือน BRCGS

อาร์มิน ซีสเท็มส์

  • รางวัล MIKE Thailand Silver Award 2021: Most Innovative Knowledge Enterprise The Institute for Knowledge & Innovation ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ