บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์ ฟู้ด - รางวัลเกียรติยศองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดประจำปี 2561 ในหมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Top Curl Awards ประจำปี 2561 อันดับที่ 2

จาก บริษัท แดรี่ ควีน อินเตอร์เนชั่นแนล

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี รางวัล Marketing 3.0 ของประเทศไทย ในการประกาศผลรางวัลด้านความเป็นเลิศทางการตลาดประจำปี 2560

จาก สมาพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย

ไมเนอร์ ฟู้ด

  • รางวัลเกียรติยศองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดประจำปี 2561 ในหมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สเวนเซ่นส์

  • รางวัลแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม สาขากลุ่มธุรกิจขนมและเครื่องดื่ม จากงาน Thailand Zocial Awards ปี 2562 จาก ไวซ์ไซท์

แดรี่ ควีน

  • รางวัล Top Curl Awards ประจำปี 2561 อันดับที่ 2 จาก บริษัท แดรี่ ควีน อินเตอร์เนชั่นแนล

ไมเนอร์ ชีส จำกัด

  • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีผลการดำเนินงานระดับทอง จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

  • รางวัลโรงงานสีขาว จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

  • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ จาก กระทรวงแรงงาน

ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด

  • รางวัลโรงงานสีขาว จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

  • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ จาก กระทรวงแรงงาน

พีแคน เดอลุกซ์

  • ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีผลการดำเนินงานระดับทอง จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

  • รางวัลโรงงานสีขาว จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน