บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รางวัล Thailand's Top Corporate Brand of Frame 2020 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล Thailand Franchise Award 2020: Best Thailand Franchise of the Year

กระทรวงพาณิชย์

ประกาศนียบัตร: มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัล 3Rs

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ไมเนอร์ ฟู้ด

 • รางวัล Future Food Competition อันดับที่ 2, APEC

 • รางวัล Employer Hall of Fame, Kincentric Best

 • รางวัล Best Use of Recruitment Technology Tools, Employee Experience Awards

 • รางวัล Best Holistic Leadership Development Strategy, Employee Experience Awards

 • รางวัล Silver Award, Mike Awards

 • รางวัล World's Best Employers อันดับที่ 647, Forbes

เบอร์เกอร์ คิง

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Whopper Challenge เอเชียแปซิฟิก, Burger King APAC

แดรี่ ควีน

 • รางวัล International Community Service, American Dairy Queen

สเวนเช่นส์

 • รางวัล Best Restaurant Influencer Campaign, Thailand Influence Award

ซิซซ์เลอร์

 • รางวัล Grand Prize for Best Marketing Campaign of the Year, MAT

 • รางวัล Gold Award MAT

เดอะ คอฟฟี่ คลับ

 • รางวัล Best International Marketing Campaign Award, TCC Global Convention

แดรี่ ควีน

 • รางวัล Thailand Franchise Award 2021: Franchise of the Year กระทรวงพาณิชย์

 • รางวัล Thailand Franchise Award 2021: Best Overseas Franchise กระทรวงพาณิชย์

ไมเนอร์ ฟู้ด

 • รางวัล Thailand's Top Corporate Brand Hall of Fame ประจำปี 2563 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2563: Silver Award สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

 • ประกาศนียบัตร: มาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • รางวัล Global Restaurant Leadership Distinction Awards by Category “Service” Global Restaurant Leadership

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

 • รางวัล Prime Minister's Award ประจำปี 2563: แบรนด์ไทย ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 รัฐบาลไทย

 • รางวัล Thailand Franchise Award ประจำปี 2563: Best Thailand Franchise of the Year กระทรวงพาณิชย์

 • รางวัล Thailand Franchise Award ประจำปี 2563: Best Food Franchise กระทรวงพาณิชย์

 • รางวัล Thailand Franchise Award ประจำปี 2563: Best Large Franchise กระทรวงพาณิชย์

สเวนเซ่นส์

 • รางวัลยอดเยี่ยมด้านโซเชียลมีเดีย ประเภทร้านขนมและเครื่องดื่ม (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) Thailand Zocial Awards ประจำปี 2563

แดรี่ ควีน

 • รางวัล Thailand Franchise Award ประจำปี 2563: Best Overseas Franchise (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) กระทรวงพาณิชย์

ไมเนอร์ ชีส

 • รางวัล Thailand Franchise Award ประจำปี 2563: Best Overseas Franchise (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • รางวัล 3Rs กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน

 • รางวัลดีเด่นด้านการลดการฝังกลบของเสียเป็นศูนย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน

ไมเนอร์ แดรี่

 • รางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • รางวัล 3Rs (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน

 • รางวัลดีเด่นด้านการลดการฝังกลบของเสียเป็นศูนย์ (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน