บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณบีทริส พูเอ็นท์เฟอเรราส

คุณบีทริส พูเอ็นท์เฟอเรราส

ประธานกรรมการผู้บริหารฝ่ายการเงิน และการจัดการ เอ็นเอชโฮเทล กรุ๊ป