บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายสตีฟ เดลาโน่ เฮิร์นดอน

นายสตีฟ เดลาโน่ เฮิร์นดอน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

อายุ

64 ปี (เกิดปี 2500)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • Graduate Tennessee Young Bankers, USA
  • Certification Programs in Information Technology
  • Graduate of IBM Technology Management Programs
ประสบการณ์ทำงาน
  • Vice President Banking Technology, USA
  • Managing Director Technology Services, West Region USA
  • General Manager Client Services, North East Region USA
  • Chief Information Officer, Thailand