บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายหลุยส์ มาติเนส ฮูราโด

นายหลุยส์ มาติเนส ฮูราโด

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป