บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายไมเคิล เมอเรย์ แมคโดนัล

นายไมเคิล เมอเรย์ แมคโดนัล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

อายุ

49 ปี (เกิดปี 2517)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • Bachelor of Engineering Electrical and Computer, Dalhousie University, Canada
  • Certificate of Applied Science, Acadia University, Canada
ประสบการณ์ทำงาน
  • Group CTO and Digital Transformation Leader Asia Pacific of Huawei
  • CEO Asia of Containerchain
  • Group CTO and Executive Solutions Consultant Southeast Asia of Huawei
  • Chief Solutions Officer and VP of Product Marketing and Technology of 3D Networks
  • Enterprise CTO Asia of Nortel
  • Chief IP and Advanced Services Advisor of Nortel