บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

อายุ

55 ปี (เกิดปี 2506)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Maxwell School, Syracuse University, Syracuse นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Maxwell School, Syracuse University, Syracuse นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ
  • คณะกรรมการ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน
  • Member, Management Committee and Asia Pacific Leadership Team of Johnson and Johnson Consumer
  • Area Managing Director, North Asia of Johnson and Johnson Consumer
  • Deputy Division President , General Manager and Vice President of Coca-Cola Philippines
  • Lecturer of Assumption Business Administration College (ABAC), Bangkok Thailand
  • Associate Marketing Director of Procter and Gamble Thailand