บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดำเนินงานปี 2565

ไมเนอร์กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2561 เพื่อตอบสนองต่อประเด็นสำคัญของบริษัทและต่อเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 8 เป้าหมาย เราติดตามผล ปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมเป้าหมายให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนของโลก

ไมเนอร์แน่วแน่ต่อคำมั่นให้การเป็น “องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593” และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อตั้งเป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science-based target) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในระหว่างนี้ เราได้กำหนดเป้าหมายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม 3 เป้าหมายโดยใช้ดัชนี Cornell Hotel Sustainability Benchmarking Index เป็นข้อมูลอ้างอิง

ไมเนอร์ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เราจึงมุ่งมั่นส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี และได้ตั้งเป้าหมายด้านทรัพยากรมนุษย์ใหม่ 1 เป้าหมายคือ “ไม่มีการเสียชีวิตจากการทํางานของพนักงานในทุกปี”

หมายเหตุ:
(1) อ้างถึงนักศึกษาทวิภาคีและ Explorer Program ภายใต้โครงการ MCU แต่ไม่รวมนักศึกษาฝึกงานปกติ
(2) ขอบเขตปัจจุบันรวมถึงคู่ค้าท้องถิ่นที่มีความสำคัญด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและออสเตรเลีย และคู่ค้าของทีมพัฒนาโครงการของไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทย
(3) คู่ค้าที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงหนึ่งรายไม่ได้รับการตรวจประเมินเนื่องจากคู่ค้าย้ายที่ตั้งบริษัทและขอเลื่อนการเข้าตรวจ
(4) แบรนด์หลักของไมเนอร์ ฟู้ด 5 ใน 10 แบรนด์นำเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ยั่งยืนหรือดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างน้อย 1 เมนูในปี 2565

  • ประเทศไทย: ซิซซ์เลอร์, เบอร์เกอร์ คิง, เดอะ คอฟฟี่ คลับ และแดรี่ ควีน
  • ออสเตรเลียและตะวันออกกลาง: เดอะ คอฟฟี่ คลับ


(5) บรรลุเป้าหมายจากการรวมผลการดำเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
(6) วัดผลเป็นอัตรา (ต่อห้องพักที่แขกเข้าพัก)
(7) วัดผลเป็นอัตรา (ตันต่อยอดขาย 1 ล้านบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ปี 2564)
(8) วัดผลเป็นอัตรา (ตันต่อยอดขาย 1 ล้านบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ปี 2564)
(9) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(10) ขอบเขตปัจจุบันรวมถึงพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวในประเทศไทยและอีก 23 ประเทศ