บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์ตระหนักดีว่าความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ แนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วม” เป็นหนึ่งในปัจจัยเสริมของยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ เรามุ่งมั่นผสานแนวคิดนี้ในการดำเนินงานทั่วโลก และมองหาโอกาสส่งเสริมการดำเนินงานที่สามารถสร้างการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม

รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน

รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน เปิดตัวครั้งแรกในปี 2559 เพื่อนำเสนอโครงการที่ผสานแนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วม” สู่การปฏิบัติจริงโดยหน่วยธุรกิจทั่วโลก รางวัลนี้มอบเพื่อยกย่องหน่วยธุรกิจที่มีผลงานระดับยอดเยี่ยมในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจที่ทำอยู่ การประกวดรางวัลดังกล่าวได้ถูกระงับไว้ชั่วคราวในปี 2563 และ 2564 เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามเรายังคงติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับรางวัล

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101”

ไมเนอร์สื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานของเราในทุกระดับเกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” เปิดตัวขึ้นในปี 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจว่าแนวคิดด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจําวันของเรา และทุกคนสามารถร่วมกันสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับบริษัท สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม พนักงานในสำนักงานใหญ่และพนักงานปฏิบัติการหน้าร้านจากทุกหน่วยธุรกิจของไมเนอร์ในประเทศไทยรวม 8,115 คน ผ่านการอบรมนี้เป็นรุ่นแรก ในปี 2563 แผนการขยายการอบรมนี้ถูกเลื่อนออกไป และในปี 2564 หลักสูตรการอบรม “Sustainability 101” ได้ถูกแปลเป็น 7 ภาษาสำหรับการอบรมพนักงานไมเนอร์ โฮเทลส์ในต่างประเทศอีก 51 แห่ง โดยมีพนักงานจำนวน 7,048 คนผ่านการอบรม

อ่านเพิ่มเติม