บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์ตระหนักดีว่าความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของ สิ่งแวดล้อมนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เรามุ่งมั่นผสานแนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วม” ในการดำเนินงานทั่วโลก “การสร้างคุณค่าร่วม” เป็นหนึ่งในปัจจัยเสริมของยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ที่มุ่งหวังให้บริษัทสร้างประโยชน์ร่วมกันให้กับธุรกิจพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน

รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืนเปิดตัวครั้งแรกในปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจของเรานำเสนอโครงการที่ผสานแนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วม” ที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ธุรกิจ สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจที่ทำอยู่ เราทำการ ประกาศผลรางวัลและมอบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องความสำเร็จ พร้อมเงินรางวัลเพื่อต่อยอดพัฒนาแนวความคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในงาน Minor Awards ในปีถัดไป

อ่านเพิ่มเติม

การฝึกอบรมออนไลน์ด้านความยั่งยืน

ไมเนอร์สร้างความตระหนักรู้ในแนวคิดด้านความยั่งยืนให้กับพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนในชีวิตประจําวันและในการดําเนินธุรกิจแก่พวกเขา ไมเนอร์เปิดตัวการฝึกอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” ในรูปแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวขึ้นเมื่อปี 2562 เพื่อสื่อสารว่าแนวคิดด้านความยั่งยืนเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินชีวิตประจําวันของเราและทุกคนสามารถร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับตนเอง บริษัท สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวมได้

อ่านเพิ่มเติม