บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์มุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ มีความสำคัญกับการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

คู่ค้า

ไมเนอร์มุ่งเน้นการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าต้นน้ำ โดยไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและ/หรือบริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิทธิมนุษยชน ณ สถานประกอบการของคู่ค้า เรายังคงนำเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ช่วยประหยัดต้นทุนมาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการจัดซื้อและการชำระเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งไมเนอร์และคู่ค้า นอกจากนี้เรายังช่วยปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และได้รับการรับรอง

อ่านเพิ่มเติม

พันธมิตรทางธุรกิจ

ความพยายามอย่างต่อเนื่องของไมเนอร์ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวและยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจ และการมีส่วนร่วมกับองค์การทางการค้าและอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้พิสูจน์ให้เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางความท้าทายนี้ ประสบการณ์ที่แข็งแกร่งในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าของไมเนอร์ ผสานกับความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นของพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาธุรกิจในช่วงเวลาที่ยากลำบากและขยายความสำเร็จในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

ลูกค้า

การบริหารจัดการซัพพลายเชนต้นน้ำช่วยให้เรามั่นใจว่าการจัดหาอาหารและ/หรือบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับลูกค้าในห่วงโซ่คุณค่าปลายน้ำไม่มีการติดขัด ไมเนอร์มุ่งมั่นในการเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าด้วยการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและสร้างสรรค์โครงการการตลาดเพื่อสังคม เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและชุมชนของเรา บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่เพิ่มขึ้นได้แก่ “ภายในปี 2567 ไมเนอร์ ฟู้ดทุกแบรนด์นำเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างน้อย 1 เมนูต่อปี” โดยคำนึงถึงความตระหนักและความชอบที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายรายในการนำเสนอบริการใหม่ๆให้กับลูกค้า เช่น ศูนย์การบูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม และบาร์วิตามินเพื่อสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม