บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของไมเนอร์ โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ให้การสนับสนุนความพยายามของเราในการผสมผสานความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่

โครงสร้างและบทบาทการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์