บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
Logos
 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ปี 2564 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 S&P Global

 • ได้รับการประเมินจาก MSCI ESG Rating ในระดับ AA ในปี 2564 MSCI

 • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4GOOD Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 FTSE Russell

 • รางวัลความยั่งยืน “Highly Commended in Sustainability” ประจำปี 2564 (มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2564 สถาบันไทยพัฒน์

 • คะแนนด้านกำกับดูแลกิจการ "ดีเลิศ" ปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • รางวัล All-Asia Executive Team Awards ประจำปี 2564: รางวัลการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม Institutional Investor

 • ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (2562-2565) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • รางวัล AMCHAM Thailand’s CSR Excellence – Platinum Status ปี 2564 หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 • รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี, แดรี่ ควีน การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564

 • รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม, แดรี่ ควีน การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564

 • ได้รับ Supplier Engagement Rating ระดับ "B-" CDP

 • ระบบประเมินอาคารสีเขียว BREEAM: โรงแรม 8 แห่งในยุโรปได้รับการรับรอง

 • ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: โรงแรม 98 แห่งในยุโรป อเมริกาและตะวันออกกลาง และโรงงาน 3 แห่งในประเทศไทยได้รับการรับรอง

 • ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001: โรงแรม 31 แห่งในยุโรปและตะวันออกกลาง และโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทยได้รับการรับรอง

 • ระบบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการอย่างยั่งยืน Green Key (ฉลากด้านสิ่งแวดล้อม): โรงแรมในเครือ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป จำนวน 54 แห่งในยุโรปและอเมริกาได้รับรางวัล

 • สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Growth 2050: โรงแรมที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 23 แห่ง (ได้รับประกาศนียบัตรระดับแพลทินัม 5 แห่ง ระดับทอง 17 แห่ง และระดับเงิน 1 แห่ง)

 • เกียรติบัตรรับรองการจัดลำดับด้านความเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ จาก Ecotourism Kenya: โรงแรมที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 9 แห่ง (ได้รับประกาศนียบัตรระดับทอง 6 แห่ง ระดับเงิน 2 แห่ง และระดับทองแดง 1 แห่ง)

 • ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000: โรงแรม 3 แห่งในตะวันออกกลางและเอเซีย และโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทยได้รับการรับรอง

 • ระบบควบคุมการผลิตอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดภัย HACCP: โรงแรม 10 แห่งในตะวันออกกลางและเอเซีย และโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทยได้รับการรับรอง

Disclaimer: THE USE BY MINOR INTERNATIONAL PCL OFANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF MINOR INTERNATIONAL PCL BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND ARE PROVIDED ‘AS-IS’ AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.