บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

A WORLD OF INNOVATIVE HOSPITALITY

Beginning with passion, pursuing perfection

ICONIC RESTAURANT BRANDS

Providing great food and experiences with an obsession to satisfy customers

LEADING IN LIFESTYLE PRODUCTS

Serving the evolving lifestyle of today’s consumers

ภาพรวมธุรกิจของ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT) เป็นผู้ประกอบธุรกิจพักผ่อน ร้านอาหาร และไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

63
ประเทศ

ฐานธุรกิจของ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

MINT ให้บริการลูกค้ากว่า 220 ล้านคนใน 63 ประเทศทั่วโลก

Lastest

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

รายงานประจำปี 2566 (Form 56-1 One Report)
รายงานประจำปี 2566 (Form 56-1 One Report)
งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2567
งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2567
ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

ร่วมงานกับเรา

สำหรับ MINT เรามีแนวคิดที่ว่า “เราสามารถทำได้” ซึ่งเป็นหลักในการทำงานที่ผลักดันให้บุคลากรทุกคนทำงานเกินความคาดหมาย บุคลากรของเราเป็นตัวแทนของแบรนด์ที่จะช่วยถ่ายทอดความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของ MINT ในแต่ละประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่