บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

แบรนด์ เวบไซต์ ชื่อบริษัท ที่อยู่จดทะเบียน
Anello www.anello.co.th บริษัท ไมเนอร์ แฟชั่น จำกัด 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Esprit   บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จำกัด 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  • Berghoff
  • Bodum
  • Joseph Joseph
  • Zwilling J.A. Henckels
  บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  • Charles & Keith
www.charleskeith.co.th บริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  • Minor Plus
www.minorpluscard.com บริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
  • Bossini
  • Radley
  บริษัท อาร์มิน ซีสเท็มส์ จำกัด 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Minor Smart Kids www.minorsmartkids.com บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Scomadi www.scomadithailand.com บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สโกมาดิ เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด
88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้นที่ 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
แบรนด์ เวบไซต์ ชื่อบริษัท ที่อยู่จดทะเบียน
    บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 60/158 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร หมู่ที่ 19 ตรอก/ซอย 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
    บริษัท มารินเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 371/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ประกอบไปด้วยหลายแบรนด์และบริษัท สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ [ที่นี่]

ไมเนอร์ โฮเทล ประกอบไปด้วยหลายแบรนด์และบริษัท สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ [ที่นี่]

อนันตรา เวเคชั่น คลับ ประกอบไปด้วยหลายแบรนด์และบริษัท สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่ [ที่นี่]