บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

รายงานประจำปี 2566 (Form 56-1 One Report)
ไฟล์ PDF: 169.05 MB
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566
ไฟล์ PDF: 1.63 MB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
รายงานประจำปี 2566 (Form 56-1 One Report)
รายงานประจำปี 2565 (Form 56-1 One Report)
รายงานประจำปี 2564 (Form 56-1 One Report)
รายงานประจำปี 2563 (Form 56-1 One Report)

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562
ไฟล์ PDF: 16.04 MB
ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2553
รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2551
รายงานประจำปี 2550
รายงานประจำปี 2549
รายงานประจำปี 2548

แบบรายงาน 56-1

ดาวน์โหลด
แบบรายงาน 56-1 ปี 2562
แบบรายงาน 56-1 ปี 2561
แบบรายงาน 56-1 ปี 2560
แบบรายงาน 56-1 ปี 2559
แบบรายงาน 56-1 ปี 2558
แบบรายงาน 56-1 ปี 2557
แบบรายงาน 56-1 ปี 2556
แบบรายงาน 56-1 ปี 2555
แบบรายงาน 56-1 ปี 2554
แบบรายงาน 56-1 ปี 2553
แบบรายงาน 56-1 ปี 2552
แบบรายงาน 56-1 ปี 2551
แบบรายงาน 56-1 ปี 2550
แบบรายงาน 56-1 ปี 2549
แบบรายงาน 56-1 ปี 2548
แบบรายงาน 56-1 ปี 2547
แบบรายงาน 56-1 ปี 2546
แบบรายงาน 56-1 ปี 2545
แบบรายงาน 56-1 ปี 2544
แบบรายงาน 56-1 ปี 2543