บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลประกอบด้วยหลายกลุ่มบริษัทในเครือ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติม
กลุ่มบริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
กลุ่มบริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
กลุ่มบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล
อนันตรา เวเคชั่น คลับ