บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 • 1
  ชุมชน
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและซัพพลายเออร์ท้องถิ่น และสร้างงานในท้องถิ่นในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก
  • สนับสนุนนักเรียนและสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส
 • 2
  ผู้ผลิต
  • เป็นเจ้าของและร่วมทุนโรงงาน
  • จัดซื้อจัดจ้างจากซัพพลายเออร์ในประเทศไทย ออสเตรเลีย และยุโรป
 • 3
  ศูนย์กระจายสินค้าและการขนส่ง
  • กลุ่มธุรกิจอาหารและกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย มีศูนย์กระจายสินค้าและขนส่งจากส่วนกลาง จัดส่งไปยังร้านอาหารและจุดจำหน่ายสินค้าปลีกในประเทศไทย
  • กลุ่มธุรกิจโรงแรมทั่วโลกมีศูนย์กระจายสินค้าและขนส่งตามพื้นที่
 • 4
  พันธมิตรทางธุรกิจ
  • การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับ

   • พันธมิตรลงทุนร่วม
   • บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรม
   • โรงแรมที่ไมเนอร์รับจ้างบริหาร
   • แบรนด์อาหารที่ไมเนอร์จัดจำหน่าย
   • แฟรนไชส์ร้านอาหาร
   • แบรนด์สินค้าที่ไมเนอร์จัดจำหน่าย
 • 5
  ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
  • ค่านิยมองค์กร ได้แก่ มุ่งเน้นลูกค้า การทำงานต้องมีผล มุ่งมั่นพัฒนาคน ปรับเปลี่ยนตนปรับปรุงงาน ประสานพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
  • บูรณาการความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
  • ให้โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ และให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพ
 • 6
  ลูกค้า
  • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงมอบประสบการณ์ที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี วัฒนธรรมและมรดกท้องถิ่น
 • 7
  สิ่งแวดล้อม
  • ให้คำมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
  • ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการของเสียและน้ำเสียอย่างมีความรับผิดชอบตามหรือดีกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางบกและทางทะเล