บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ที่ MINT เราให้ความสำคัญในการเติบโตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเราซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการสร้างความสําเร็จของบริษัท

เราผลักดันบุคลากรของเราเพื่อไปสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดมาขัดขวาง และไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนก็ตาม เส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้จริงเสมอ MINT มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม พร้อมมอบโอกาสความก้าวหน้าทางการทำงานและการพัฒนาตนเองให้แก่บุคลากรของเราทุกคน เรามีโปรแกรมพัฒนาบุคลากรหลายโปรแกรม ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และลงมือทำจริง พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหา โอกาสงานกับเราทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกำลังรอคุณอยู่