บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลาของ
ผลการดำเนินงาน
ประเภท เงินปันผลหุ้น วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายเงินปันผล
2566 เงินสด 0.32 2 พฤษภาคม 67 21 พฤษภาคม 67
1H2566 เงินสด 0.25 31 สิงหาคม 66 15 กันยายน 66
2565 เงินสด 0.25 27 เมษายน 66 18 พฤษภาคม 66
2564 ไม่มีเงินปันผล - - -
2563 ไม่มีเงินปันผล - - -
2562 ไม่มีเงินปันผล - - -
2561 เงินสด 0.40 26 เมษายน 62 15 พฤษภาคม 62
2560 เงินสด 0.40 10 เมษายน 61 27 เมษายน 61
2559 เงินสด 0.35 10 เมษายน 60 28 เมษายน 60
2558 เงินสด 0.35 08 เมษายน 59 28 เมษายน 59
2557 เงินสด 0.25 17 เมษายน 58 27 เมษายน 58
  หุ้น 10:1 17 เมษายน 58 27 เมษายน 58
2556 เงินสด 0.35 16 เมษายน 57 30 เมษายน 57
2555 เงินสด 0.30 11 เมษายน 56 30 เมษายน 56
2554 เงินสด 0.15 05 เมษายน 55 30 เมษายน 55
  หุ้น 10:1 05 เมษายน 55 30 เมษายน 55
2553 เงินสด 0.15 11 เมษายน 54 28 เมษายน 54
2552 เงินสด 0.15 30 เมษายน 53 24 พฤษภาคม 53
2551 เงินสด 0.08 23 มิถุนายน 52 09 กรกฎาคม 52
  เงินสด 0.23 26 มกราคม 52 11 กุมภาพันธ์ 52
2550 หุ้น 10:1 07 พฤษภาคม 51 23 พฤษภาคม 51
  เงินสด 0.15 07 พฤษภาคม 51 23 พฤษภาคม 51
2549 เงินสด 0.15 17 เมษายน 50 10 พฤษภาคม 50
2548 เงินสด 0.13 20 เมษายน 49 15 พฤษภาคม 49
2547 หุ้น 10:1 03 พฤษภาคม 48 20 พฤษภาคม 48
  เงินสด 0.12 03 พฤษภาคม 48 20 พฤษภาคม 48
2546 เงินสด 0.49 07 พฤษภาคม 47 28 พฤษภาคม 47
2545 เงินสด 0.70 07 พฤษภาคม 46 29 พฤษภาคม 46
2544 เงินสด 1.00 30 เมษายน 45 29 พฤษภาคม 45
2543 เงินสด 0.80 02 พฤษภาคม 44 25 พฤษภาคม 44
2542 เงินสด 0.75 02 พฤษภาคม 43 26 พฤษภาคม 43