บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

จุฑาทิพ อดุลพันธุ์

รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

+662-365-7635

นมิดา อธิศพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

+662-365-7636

แบบฟอร์มติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน