บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

จุฑาทิพ อดุลพันธุ์

รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นมิดา อธิศพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร: +662-365-7636; +662-365-7638

แบบฟอร์มติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน