บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นมิดา อธิศพงศ์

ผู้อำนวยการกลุ่ม - ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร: +662-365-7636

อรุ โยโกอิชิ

ผู้จัดการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร: +662-365-7658

กันต์ธีร์ พยอมหอม

นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร: +662-365-7638

แบบฟอร์มติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน Privacy Statement
PRIVACY STATEMENT ON ENQUIRIES
Data Controller

MINOR INTERNATIONAL PUBLIC CO. LTD

Address: 88 The Parq Building, 12th Fl. Ratchadaphisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok Metropolis 10110, Thailand.
Purpose
  1. To receive feedback about the company.
  2. To manage communications, provide information and respond to general requests from users through the channels available for this purpose on the website or other Contact Us functions.
Lawful Basis For Processing
  1. Legitimate interest.
  2. Consent.
Recipients
  1. Entities of Minor International related to the product or service provided.
  2. Entities of Minor International, in order to obtain information related to your request

All these entities can be found on our full Privacy Statement.

Rights

Access, rectification, erasure, restriction, objection to the processing and portability of the data. To learn more about our data protection practices please refer to the full Privacy Statement: https://www.minor.com/en/privacy-statement