บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำแนกตามแบรนด์
จำแนกตามลักษณะความเป็นเจ้าของ
จำแนกตามสถานที่ตั้ง
จำแนกตามแบรนด์
จำแนกตามลักษณะความเป็นเจ้าของ
จำแนกตามประเทศ
จำนวนสาขาร้านอาหาร 2562 2563 2564 2565
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 260 240 229 574
สเวนเซ่นส์ 117 112 113 348
ซิซซ์เลอร์ 65 63 65 66
แดรี่ ควีน 259 240 234 505
เบอร์เกอร์ คิง 121 118 119 127
เดอะ คอฟฟี่ คลับ 120 103 88 405
ไทย เอ็กซ์เพรส 67 59 67 91
ริเวอร์ไซด์ 91 112 140 145
เบนิฮานา 2 2 1 19
บอนชอน 46 89 103 114
คอฟฟี่ เจอนี่   3 5 85
อื่นๆ* 50 50 41 52
รวม 2,377 2,370 2,389 2,531
จำนวนสาขาร้านอาหาร 2562 2563 2564 2565
ภายในประเทศ        
- บริษัทลงทุนเอง 962 954 937 987
- แฟรนไชส์ 616 631 664 746
ต่างประเทศ        
- บริษัทลงทุนเอง 236 237 268 277
- แฟรนไชส์ 563 548 520 521
รวม 2,377 2,370 2,389 2,531

หมายเหตุ:

* อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารในสหราชอาณาจักร ร้านอาหารในสนามบิน และอื่นๆ

จำนวนจุดจำหน่ายสินค้าตามกลุ่มธุรกิจ
จำนวนจุดจำหน่ายสินค้า 2563 2564 2565
บอสสินี่ 80 78 76
ชาร์ล แอนด์ คีธ 44 43 41
อเนลโล่ 110 97 88
รวม แฟชั่น 234 218 205
สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ 27 28 33
โจเซฟ โจเซฟ 25 26 31
เบิร์กฮอฟฟ์   17 28
รวมเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน 52 71 92
รวมทั้งสิ้น* 286 289 297

หมายเหตุ :

* ตัวเลขข้างต้นไม่รวมจุดจำหน่ายสินค้าของบรูคส์ บราเธอร์ส, โอวีเอส, เอแตม และโบเดิ้ม เนื่องจากจุดจำหน่ายของบรูคส์ บราเธอร์สได้ปิดตัวลงในปี 2563 ส่วนจุดจำหน่ายของโอวีเอส และเอแตมได้ปิดตัวลงในปี 2564 และจุดจำหน่ายของเอสปรี โบเดิ้ม และแรทลีย์ได้ปิดตัวลงในปี 2565