บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำแนกตามแบรนด์
จำแนกตามลักษณะความเป็นเจ้าของ
จำแนกตามสถานที่ตั้ง
จำนวนสาขาร้านอาหารตามกลุ่มธุรกิจ
จำนวนสาขาร้านอาหาร 2559 2560 2561
บริษัทลงทุนเอง 1,018 1,072 1,159
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 230 251 264
สเวนเซ่นส์ 144 139 122
ซิซซ์เลอร์ 60 66 66
แดรี่ ควีน 226 227 256
เบอร์เกอร์ คิง 74 93 109
เดอะ คอฟฟี่ คลับ 61 69 97
ไทย เอ็กซ์เพรส 82 74 72
ริเวอร์ไซด์ 58 56 70
เบนิฮานา     2
อื่นๆ* 83 97 101
สาขาแฟรนไชส์ 978 992 1,111
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 161 196 264
สเวนเซ่นส์ 186 189 194
แดรี่ ควีน 210 220 247
เดอะ คอฟฟี่ คลับ 400 364 365
ไทย เอ็กซ์เพรส 21 23 23
รวม 1,996 2,064 2,270
จำนวนสาขาร้านอาหาร 2559 2560 2561
ภายในประเทศ      
- บริษัทลงทุนเอง 814 866 949
- แฟรนไชส์ 458 475 551
ต่างประเทศ      
- บริษัทลงทุนเอง 204 206 210
- แฟรนไชส์ 520 517 560
รวม 1,996 2,064 2,270

หมายเหตุ:

* อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารในสหราชอาณาจักร ร้านอาหารในสนามบิน และอื่นๆ

จำนวนจุดจำหน่ายสินค้าตามกลุ่มธุรกิจ
จำนวนจุดจำหน่ายสินค้า 2559 2560 2561
เอสปรี 98 81 82
บอสสินี่ 88 82 83
บรูคส์ บราเธอร์ส 7 7 6
โอวีเอส   1 9
เอแตม 12 19 27
ชาร์ล แอนด์ คีธ 33 34 40
เพโดร 6 5 2
อเนลโล่ 24 96 119
แรทลีย์ 8 19 32
เซฟ มาย แบค     9
รวม แฟชั่น 276 344 409
สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ 22 23 31
โจเซฟ โจเซฟ   11 29
โบเดิ้ม     21
รวมเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน 22 34 81
รวมทั้งสิ้น* 298 378 490

หมายเหตุ :

* ตัวเลขข้างต้นไม่รวมจุดจำหน่ายสินค้าของเรดเอิร์ธ, โคจิมะ เดนิม, บานาน่า รีพับบลิค และแก๊ป เนื่องจากจุดจำหน่ายของเรดเอิร์ธ, โคจิมะ เดนิม, บานาน่า รีพับบลิค และแก๊ปได้ปิดตัวลงในปี 2559, 2560 และ 2561 ตามลำดับ