บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำแนกตามแบรนด์
จำแนกตามลักษณะความเป็นเจ้าของ
จำแนกตามสถานที่ตั้ง
จำแนกตามแบรนด์
จำแนกตามลักษณะความเป็นเจ้าของ
จำแนกตามประเทศ
จำนวนสาขาร้านอาหาร 2562 2563 2564
บริษัทลงทุนเอง 1,198 1,191 1,205
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 260 240 229
สเวนเซ่นส์ 117 112 113
ซิซซ์เลอร์ 65 63 65
แดรี่ ควีน 259 240 234
เบอร์เกอร์ คิง 121 118 119
เดอะ คอฟฟี่ คลับ 120 103 88
ไทย เอ็กซ์เพรส 67 59 67
ริเวอร์ไซด์ 91 112 140
เบนิฮานา 2 2 1
บอนชอน 46 89 103
คอฟฟี่ เจอนี่   3 5
อื่นๆ* 50 50 41
สาขาแฟรนไชส์ 1,179 1,179 1,184
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 310 332 333
สเวนเซ่นส์ 205 214 210
แดรี่ ควีน 263 256 256
เดอะ คอฟฟี่ คลับ 361 337 327
ไทย เอ็กซ์เพรส 23 23 18
เบนิฮานา 17 17 16
คอฟฟี่ เจอนี่     24
รวม 2,377 2,370 2,389
จำนวนสาขาร้านอาหาร 2562 2563 2564
ภายในประเทศ      
- บริษัทลงทุนเอง 962 954 937
- แฟรนไชส์ 616 631 664
ต่างประเทศ      
- บริษัทลงทุนเอง 236 237 268
- แฟรนไชส์ 563 548 520
รวม 2,377 2,370 2,389

หมายเหตุ:

* อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารในสหราชอาณาจักร ร้านอาหารในสนามบิน และอื่นๆ

จำนวนจุดจำหน่ายสินค้าตามกลุ่มธุรกิจ
จำนวนจุดจำหน่ายสินค้า 2562 2563 2564
เอสปรี 85 78 67
บอสสินี่ 80 80 78
ชาร์ล แอนด์ คีธ 44 44 43
อเนลโล่ 116 110 97
แรทลีย์ 31 36 17
รวม แฟชั่น 402 359 302
สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ 29 27 28
โจเซฟ โจเซฟ 28 25 26
โบเดิ้ม 26 23 13
เบิร์กฮอฟฟ์     17
รวมเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน 83 75 84
รวมทั้งสิ้น* 439 423 386

หมายเหตุ :

* ตัวเลขข้างต้นไม่รวมจุดจำหน่ายสินค้าของเพโดร, เซฟ มาย แบค, บรูคส์ บราเธอร์ส, โอวีเอส และเอแตม เนื่องจากจุดจำหน่ายของเพโดร และเซฟ มาย แบคได้ปิดตัวลงในปี 2562 ส่วนจุดจำหน่ายของบรูคส์ บราเธอร์สได้ปิดตัวลงในปี 2563 และจุดจำหน่ายของโอวีเอสและเอแตมได้ปิดตัวลงในปี 2564