บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำแนกตามแบรนด์
จำแนกตามลักษณะความเป็นเจ้าของ
จำแนกตามสถานที่ตั้ง
จำนวนสาขาร้านอาหารตามกลุ่มธุรกิจ
จำนวนสาขาร้านอาหาร 2560 2561 2562
บริษัทลงทุนเอง 1,072 1,159 1,198
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 251 264 260
สเวนเซ่นส์ 139 122 117
ซิซซ์เลอร์ 66 66 65
แดรี่ ควีน 227 256 259
เบอร์เกอร์ คิง 93 109 121
เดอะ คอฟฟี่ คลับ 69 97 120
ไทย เอ็กซ์เพรส 74 72 67
ริเวอร์ไซด์ 56 70 91
เบนิฮานา   2 2
บอนชอน     46
อื่นๆ* 97 101 50
สาขาแฟรนไชส์ 992 1,111 1,179
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 196 264 310
สเวนเซ่นส์ 189 194 205
แดรี่ ควีน 220 247 263
เดอะ คอฟฟี่ คลับ 364 365 361
ไทย เอ็กซ์เพรส 23 23 23
เบนิฮานา   18 17
รวม 2,064 2,270 2,377
จำนวนสาขาร้านอาหาร 2560 2561 2562
ภายในประเทศ      
- บริษัทลงทุนเอง 866 949 962
- แฟรนไชส์ 475 551 616
ต่างประเทศ      
- บริษัทลงทุนเอง 206 210 236
- แฟรนไชส์ 517 560 563
รวม 2,064 2,270 2,377

หมายเหตุ:

* อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารในสหราชอาณาจักร ร้านอาหารในสนามบิน และอื่นๆ

จำนวนจุดจำหน่ายสินค้าตามกลุ่มธุรกิจ
จำนวนจุดจำหน่ายสินค้า 2560 2561 2562
เอสปรี 81 82 85
บอสสินี่ 82 83 80
บรูคส์ บราเธอร์ส 7 6 6
โอวีเอส 1 9 13
เอแตม 19 27 27
ชาร์ล แอนด์ คีธ 34 40 44
อเนลโล่ 96 119 116
แรทลีย์ 19 32 31
รวม แฟชั่น 339 398 402
สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ 23 31 29
โจเซฟ โจเซฟ 11 29 28
โบเดิ้ม   21 26
รวมเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน 34 81 83
รวมทั้งสิ้น* 373 479 485

หมายเหตุ :

* ตัวเลขข้างต้นไม่รวมจุดจำหน่ายสินค้าของบานาน่า รีพับบลิค, แก๊ป, เพโดร และเซฟ มาย แบค เนื่องจากจุดจำหน่ายของบานาน่า รีพับบลิคและแก๊ป ได้ปิดตัวลงในปี 2561 ส่วนจุดจำหน่ายของเพโดรและเซฟ มาย แบคได้ปิดตัวลงในปี 2562