บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

จำแนกตามแบรนด์
จำแนกตามลักษณะความเป็นเจ้าของ
จำแนกตามสถานที่ตั้ง
จำนวนสาขาร้านอาหารตามกลุ่มธุรกิจ
จำนวนสาขาร้านอาหาร 2561 2562 2563
บริษัทลงทุนเอง 1,159 1,198 1,191
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 264 260 240
สเวนเซ่นส์ 122 117 112
ซิซซ์เลอร์ 66 65 63
แดรี่ ควีน 256 259 240
เบอร์เกอร์ คิง 109 121 118
เดอะ คอฟฟี่ คลับ 97 120 103
ไทย เอ็กซ์เพรส 72 67 59
ริเวอร์ไซด์ 70 91 112
เบนิฮานา 2 2 2
บอนชอน   46 89
อื่นๆ* 101 50 53
สาขาแฟรนไชส์ 1,111 1,179 1,179
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 264 310 332
สเวนเซ่นส์ 194 205 214
แดรี่ ควีน 247 263 256
เดอะ คอฟฟี่ คลับ 365 361 337
ไทย เอ็กซ์เพรส 23 23 23
เบนิฮานา 18 17 17
รวม 2,270 2,377 2,370
จำนวนสาขาร้านอาหาร 2561 2562 2563
ภายในประเทศ      
- บริษัทลงทุนเอง 949 962 954
- แฟรนไชส์ 551 616 631
ต่างประเทศ      
- บริษัทลงทุนเอง 210 236 237
- แฟรนไชส์ 560 563 548
รวม 2,270 2,377 2,370

หมายเหตุ:

* อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารในสหราชอาณาจักร ร้านอาหารในสนามบิน และอื่นๆ

จำนวนจุดจำหน่ายสินค้าตามกลุ่มธุรกิจ
จำนวนจุดจำหน่ายสินค้า 2561 2562 2563
เอสปรี 82 85 78
บอสสินี่ 83 80 80
โอวีเอส 9 13 4
เอแตม 27 27 7
ชาร์ล แอนด์ คีธ 40 44 44
อเนลโล่ 119 116 110
แรทลีย์ 32 31 36
รวม แฟชั่น 398 402 359
สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ 31 29 27
โจเซฟ โจเซฟ 29 28 25
โบเดิ้ม 21 26 23
สโกมาดิ     25
รวมเครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน 81 83 100
รวมทั้งสิ้น* 479 485 459

หมายเหตุ :

* ตัวเลขข้างต้นไม่รวมจุดจำหน่ายสินค้าของบานาน่า รีพับบลิค, แก๊ป, เพโดร และเซฟ มาย แบค เนื่องจากจุดจำหน่ายของบานาน่า รีพับบลิคและแก๊ป ได้ปิดตัวลงในปี 2561 ส่วนจุดจำหน่ายของเพโดรและเซฟ มาย แบคได้ปิดตัวลงในปี 2563