บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
30.75 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง - | -%
ปรับปรุงเมื่อ : 21 ม.ค. 2565 16:49
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
20,565,600
มูลค่า (THB '000)
630,452
ราคาเปิด
31.00
วันก่อนหน้า
30.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
30.25 - 31.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
24.40 - 34.75