บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
22.10 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +1.10 | 5.24%
ปรับปรุงเมื่อ : 5 มิ.ย. 2563 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
133,505,600
มูลค่า (THB '000)
2,874,642
ราคาเปิด
21.20
วันก่อนหน้า
21.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.60 - 22.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.50 - 42.75