บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
39.50 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง - | -%
ปรับปรุงเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562 17:05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,581,200
มูลค่า (THB '000)
180,849
ราคาเปิด
39.50
วันก่อนหน้า
39.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
39.25 - 39.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
31.75 - 42.25