บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
26.25 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -1.00 | -3.67%
ปรับปรุงเมื่อ : 22 ม.ค. 2564 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
26,925,300
มูลค่า (THB '000)
710,527
ราคาเปิด
26.75
วันก่อนหน้า
27.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
26.00 - 27.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.40 - 33.75