บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
38.00 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.25 | 0.66%
ปรับปรุงเมื่อ : 24 เม.ย. 2562 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,439,700
มูลค่า (THB '000)
433,913
ราคาเปิด
38.00
วันก่อนหน้า
37.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
37.50 - 38.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
31.25 - 42.25