บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
36.25 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.25 | 0.69%
ปรับปรุงเมื่อ : 16 ต.ค. 2562 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,064,800
มูลค่า (THB '000)
184,442
ราคาเปิด
36.00
วันก่อนหน้า
36.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
36.00 - 36.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
32.75 - 42.75