บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
33.00 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง - | -%
ปรับปรุงเมื่อ : 5 ก.ค. 2565 09:50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
มูลค่า (THB '000)
0
ราคาเปิด
-
วันก่อนหน้า
33.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
- - -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
27.00 - 36.25