บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
37.00 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.75 | -1.99%
ปรับปรุงเมื่อ : 13 ธ.ค. 2562 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,315,700
มูลค่า (THB '000)
310,414
ราคาเปิด
37.75
วันก่อนหน้า
37.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
36.75 - 38.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
32.75 - 42.75