บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
29.75 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.25 | 0.85%
ปรับปรุงเมื่อ : 19 มิ.ย. 2567 16:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,289,618
มูลค่า (THB '000)
361,487
ราคาเปิด
29.75
วันก่อนหน้า
29.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
29.00 - 30.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
25.75 - 34.75