บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
31.50 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.25 | 0.80%
ปรับปรุงเมื่อ : 28 ม.ค. 2563 16:45
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24,736,700
มูลค่า (THB '000)
781,822
ราคาเปิด
31.00
วันก่อนหน้า
31.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
31.00 - 32.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.50 - 42.75