บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
32.50 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง - | -%
ปรับปรุงเมื่อ : 23 ก.ย. 2564 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
มูลค่า (THB '000)
0
ราคาเปิด
-
วันก่อนหน้า
32.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
- - -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
16.40 - 33.75