บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
37.75 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง +0.50 | 1.34%
ปรับปรุงเมื่อ : 22 ก.พ. 2562 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,928,800
มูลค่า (THB '000)
333,897
ราคาเปิด
37.00
วันก่อนหน้า
37.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
36.75 - 38.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
31.25 - 42.25