บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
28.50 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) +0.25 (0.88%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
25,358,700
ปรับปรุงเมื่อ: 13 พ.ค. 2564 17:05

Key Figures

58 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2563

273 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563

133 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2563

สัดส่วนรายได้ปี 2563