บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
27.25 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) -1.00 (-3.54%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14,785,995
ปรับปรุงเมื่อ: 26 ก.ย. 2565 12:23

Key Figures

76 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2564

367 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564

150 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2564

สัดส่วนรายได้ปี 2564