บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
31.50 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) +0.25 (0.80%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24,736,700
ปรับปรุงเมื่อ: 28 ม.ค. 2563 16:45

Key Figures

79 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2561

268 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561

178 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2561

สัดส่วนรายได้ปี 2561

สัดส่วนกำไรสุทธิ ปี 2561