บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
30.25 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) -0.25 (-0.82%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
42,489,100
ปรับปรุงเมื่อ: 25 ก.พ. 2564 16:35

Key Figures

130 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2562

254 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562

166 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2562

สัดส่วนรายได้ปี 2562

สัดส่วนกำไรสุทธิ ปี 2562