บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
22.70 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
28,648,000
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ก.ย. 2563 16:36

Key Figures

130 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2562

254 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562

166 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2562

สัดส่วนรายได้ปี 2562

สัดส่วนกำไรสุทธิ ปี 2562