บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
29.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) +0.25 (0.85%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,289,618
ปรับปรุงเมื่อ: 19 มิ.ย. 2567 16:37

Key Figures

153 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2566

359 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2566

165 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2566

สัดส่วนรายได้ปี 2566

สัดส่วนกำไรสุทธิ ปี 2566