บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
19.10 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) +0.30 (1.60%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
52,061,900
ปรับปรุงเมื่อ: 9 เม.ย. 2563 12:29

Key Figures

130 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2562

254 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562

166 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2562

สัดส่วนรายได้ปี 2562

สัดส่วนกำไรสุทธิ ปี 2562