บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
36.25 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) +0.25 (0.69%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,064,800
ปรับปรุงเมื่อ: 16 ต.ค. 2562 16:39

Key Figures

79 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2561

268 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561

178 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2561

สัดส่วนรายได้ปี 2561

สัดส่วนกำไรสุทธิ ปี 2561