บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
31.25 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) -0.25 (-0.79%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,003,998
ปรับปรุงเมื่อ: 25 ก.ย. 2566 16:38

Key Figures

124 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2565

358 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2565

170 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2565

สัดส่วนรายได้ปี 2565

สัดส่วนกำไรสุทธิ ปี 2565