บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
19.40 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) -0.50 (-2.51%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
40,370,900
ปรับปรุงเมื่อ: 10 ก.ค. 2563 16:39

Key Figures

130 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2562

254 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562

166 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2562

สัดส่วนรายได้ปี 2562

สัดส่วนกำไรสุทธิ ปี 2562