บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
37.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) +0.50 (1.34%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,928,800
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.พ. 2562 16:38

Key Figures

59 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2560

159 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561

189 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561

สัดส่วนรายได้ปี 2561

สัดส่วนกำไรสุทธิ ปี 2560