บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
37.00 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) -0.75 (-1.99%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,315,700
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธ.ค. 2562 16:38

Key Figures

79 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2561

268 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561

178 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2561

สัดส่วนรายได้ปี 2561

สัดส่วนกำไรสุทธิ ปี 2561