บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
38.50 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) +1.25 (3.36%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
16,573,400
ปรับปรุงเมื่อ: 16 ส.ค. 2562 17:05

Key Figures

79 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2561

268 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561

178 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2561

สัดส่วนรายได้ปี 2561

สัดส่วนกำไรสุทธิ ปี 2561