บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
34.00 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24,618,736
ปรับปรุงเมื่อ: 27 ม.ค. 2566 16:50

Key Figures

76 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2564

367 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564

150 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2564

สัดส่วนรายได้ปี 2564