บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SET : MINT
ราคาล่าสุด
32.25 บาท
เปลี่ยนแปลง (%) -0.25 (-0.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,523,200
ปรับปรุงเมื่อ: 28 ต.ค. 2564 16:36

Key Figures

58 พันล้านบาท

รายได้ ปี 2563

273 พันล้านบาท

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563

133 พันล้านบาท

มูลค่าตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2563

สัดส่วนรายได้ปี 2563