บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นิยามวัฒนธรรมขับเคลื่อน
“THE DRIVE CULTURE”

การร่วมงานกับไมเนอร์หมายถึงการเป็นหุ้นส่วนในองค์กรที่มีความหลากหลาย มีการขยายตัวในระดับโลก และมีโอกาสอย่างไม่สิ้นสุดในการเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า มีพลวัต และมีการแข่งขัน ซึ่งทำให้คุณสามารถส่องแสงเจิดจรัส และแสดงถึงความมุ่งมั่นด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงาน คนไมเนอร์บรรลุผลการทำงานในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม เพราะเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกธุรกิจของเรา รวมทั้งรู้จักคู่แข่งและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี ทำให้เราสามารถคว้าโอกาสไว้ได้อย่างรวดเร็ว เราช่วยให้คนของเราเติบโต เคารพประสบการณ์มุมมองของกันและกัน และให้ความสำคัญกับผลการทำงานก่อนอัตตาของตัวเอง

ที่ไมเนอร์เราต่างรู้ว่าเราอยู่ที่นี่เพราะอะไร เราเข้าใจว่าเราทำสิ่งที่เราทำอยู่เพราะอะไร และเรามีความมุ่งมั่นและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อสิ่งที่เราต้องการทำให้สำเร็จ เราไม่เคยอยู่เฉย แต่เราจะค้นหาความท้าทายและวิธีการใหม่ๆ ที่จะพัฒนาตนเองและธุรกิจของเรา เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนส่งเสริมกันและกันเพื่อไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวาง เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรให้สำเร็จ เราค้นหาวิธีการใหม่อย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อให้ประสบความสำเร็จ เราลงมือทำ เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน เราคาดหวังความเปลี่ยนแปลงและเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย เราตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อคว้าโอกาสใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ

ในฐานะคนของไมเนอร์เราส่งมอบงานตามคำสัญญาอย่างมีคุณธรรม เราทำตามสัญญาและทำอย่างมีระบบ ไม่ลัดขั้นตอน ด้วยการคิดล่วงหน้าและความพยายามร่วมกัน เราร่วมกันสร้างความเป็นไปได้อย่างไม่หยุดยั้งจากความปรารถนาอย่างแรงกล้าและความมุ่งมั่นสู่การบรรลุผลสำเร็จที่เหนือความคาดหมาย เราไม่ลดหย่อนผ่อนปรน เรามีอิสระในการสรรสร้างอนาคตที่ดีขึ้น ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จ ด้วยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่เรามีแตกต่างกัน เราไม่แก้ตัว เรากำจัดอุปสรรคและทำสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าของเรา เรามุ่งมั่นที่จะนำตลาด เข้าใจความซับซ้อนอย่างชัดแจ้ง และพุ่งทะยานสู่เป้าหมายโดยตรง วัฒนธรรมของเราเป็นวัฒนธรรมแห่งความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมายและความมุ่งมั่น รวมทั้งความยืดหยุ่นที่จะปรับให้ตอบสนองต่อสถานการณ์เพื่อให้นำหน้าในการแข่งขัน เมื่อเราประสบความสำเร็จ เราจะยินดีกับผลงานที่ได้มาจากความมุ่งมั่นและความพยายามสู่ความสำเร็จของเรา