บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด
Company Profile
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2565
Company Profile
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2565
Company Profile
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2565
Company Profile
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2564
Company Profile
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2564
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2564
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2564
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2563
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2563
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2563
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2563 (อัพเดท)
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2563
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2562
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2562
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2562
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2562
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2561
4Q18 NH Hotel Group Investor Presentation
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2561
NH Hotel Group's Proposed Tender Offer
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2561
Acquisition of Significant Shareholding in NH Hotel Group
รายงายผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2561
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2560
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2560
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2560
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2560
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2559
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2559
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2559
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2559
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2558
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2558
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2558
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2558
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2557
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2557
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2557
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2557
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2556
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2556
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2556
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2556
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2555
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2555
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2555
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2555
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2554
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2554
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2554
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2554
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2553
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2553
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2553
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2553
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2552
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2552
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2552
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2552
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2551
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2551
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2551
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2551
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2550
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2550
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2550
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2550
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2549
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2549
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2549
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2549
รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2548