บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ติดต่อบริษัท

+662-365-7500
+662-365-7798-99

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนกที่ติดต่อ

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล / ไมเนอร์ โฮเทลส์

+662-365-7500

ไมเนอร์ ฟู้ด

+662-365-6999

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

+662-365-6000


ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือรายงานการกระทำอันมิชอบไปยังกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

คุณสามารถแนบไฟล์ข้อมูลของคุณได้ที่นี่ (PDF, DOC)