บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ Event รายละเอียด
20 พ.ค. 2567 Virtual Conference Opportunity Day
12 ก.ย. 2566 - 13 ก.ย. 2566 Conference 30th CITIC CLSA Investors’ Forum, Hong Kong
4 ก.ย. 2566 - 8 ก.ย. 2566 Conference UBS Asian Consumer, Gaming and Leisure Conference 2023, Europe
17 ส.ค. 2566 Virtual Analyst Meeting 2Q23
17 ส.ค. 2566 Virtual Conference Opportunity Day
11 ส.ค. 2566 Financial Statement Release Financial Statement Release 2Q23
27 มิ.ย. 2566 Conference Asian Consumer, Gaming & Leisure Conference, Hong Kong
22 มิ.ย. 2566 - 23 มิ.ย. 2566 Conference Daiwa-Thanachart Thailand Corporate Day, Tokyo, Japan
23 พ.ค. 2566 - 24 พ.ค. 2566 Conference Citi Pan-Asia Regional Investor Conference 2023, Singapore
16 พ.ค. 2566 Virtual Analyst Meeting 1Q23
8 พ.ค. 2566 Financial Statement Release Financial Statement Release 1Q23
23 มี.ค. 2566 Conference Daiwa-Thanachart Thailand Corporate Day in Singapore 2023
20 มี.ค. 2566 - 21 มี.ค. 2566 Conference Credit Suisse Asian Investment Conference in Hong Kong
9 มี.ค. 2566 Conference CLSA ASEAN Forum, Bangkok Thailand
3 ก.พ. 2566 Conference Thailand Conference 2023 in Singapore
2 ก.พ. 2566 Conference Thailand Conference 2023, Kuala Lumpur, Malaysia
18 ม.ค. 2566 Conference BLS tourism day, Bangkok, Thailand
17 ม.ค. 2566 Conference Thailand Conference 2023