บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นายราโมน อะราโกเนส มาริน

นายราโมน อะราโกเนส มาริน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็นเอชโฮเทล กรุ๊ป