บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

50 ปีแรกเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางของบริษัท เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และยั่งยืนให้กับอนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

รายงานจากประธานกรรมการ

ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ปีนี้เป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของไมเนอร์ กรุ๊ป สำหรับผม 50 ปีแรกเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางของบริษัท เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับอนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

จากจุดเริ่มต้นของไมเนอร์ กรุ๊ป ในปี 2510 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้เผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก แต่ทุกครั้งบริษัทก็สามารถก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม และสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ ผมเชื่อว่าความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัทเกิดจากการที่บริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ ความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ 100% ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความทุ่มเทของทีมบุคลากรที่มากด้วยความสามารถซึ่งมีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายของเรา นอกจากนี้เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ยังช่วยสร้างความสำเร็จร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการช่วย สร้างผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เราดำเนินกิจการอยู่

วัฒนธรรมการขับเคลื่อนองค์กรของไมเนอร์ถือเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะสำคัญในความสำเร็จของเรา และยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน เรามุ่งหน้าเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และมุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับผู้นำ ด้วยการให้การศึกษา เสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้บรรลุศักยภาพสูงสุด และเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบ เชิงบวกในชุมชน ในประเทศไทยปีนี้ โครงการสนับสนุนโรงเรียนของเราได้ช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนอีก 2 แห่ง โดยให้การสนับสนุนด้านการศึกษา รวมทั้งช่วยปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์การศึกษาในโรงเรียน สำหรับโครงการเดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน เรามีโรงเรียนในโครงการกว่า 500 แห่ง ถือได้ว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จอีกปีหนึ่งในการส่งเสริมความรักในการอ่านของเด็กและเยาวชน ในส่วนของโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา ในปี 2560 เรารับนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการกว่า 5,200 คน และมูลนิธิไฮเน็คได้มอบทุนการศึกษากว่า 1,200 ทุนแก่นักเรียนที่ขาดแคลนแต่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ นอกจากนี้เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายของเรา

เรามุ่งหน้าเพื่อความสำเร็จร่วมกัน กับพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่าของเรา โดยการประสานความสัมพันธ์ที่ยาวนาน เพื่อบรรลุความสำเร็จร่วมกัน เรามุ่งมั่นสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของการจัดซื้อจัดจ้าง ในขณะเดียวกับที่เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นพัฒนาพันธมิตรให้เติบโตไปพร้อมกับเราด้วย ตัวอย่างเช่นการจัดสัมมนาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดสัมมนาแฟรนไชส์ประจำปีที่เราเล่าถึงแผนกลยุทธ์ของเรา แสดงให้เห็นถึงทิศทางล่าสุดในตลาดและธุรกิจ ตลอดจนแนะนำแนวคิดเรื่องความยั่งยืนให้กับพันธมิตร นอกจากนี้โรงแรมของเราทั่วโลกยังคงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของลูกค้า ผ่านการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่น่าประทับใจและการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นทั้งในด้านการสร้างงาน การช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในสถานที่ที่เราดำเนินกิจการ เป็นนิยามของการมุ่งหน้าเพื่อการอยู่ร่วมกันของเรา ไม่เพียงแต่เรามีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของเรา แต่เรายังมุ่งมั่นส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติด้วย นอกจากการสนับสนุนมูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟ่นและมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาวแล้ว เรายังร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เพื่อปกป้องเต่าในศรีลังกา เราฟื้นฟูแนวปะการังในมัลดีฟส์และเกาะสมุย รวมถึงจัดตั้งศูนย์เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์พะยูนในจังหวัดตรัง นอกจากนี้เรายังได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการสร้างเต๊นท์แคมป์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเขตสัมปทานในป่าเทือกเขาบรรทัด ประเทศกัมพูชา ด้วยความกังวลว่าพื้นที่อนุรักษ์รอบเขตสัมปทานขนาด 18,000 เฮกตาร์จะตกไปอยู่ในมือผู้ที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากป่าไม้ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า และการขุดทราย

การมุ่งหน้าเพื่อการอยู่ร่วมกัน ยังครอบคลุมไปถึงความสัมพันธ์และความมุ่งมั่นของเราในการตอบแทนชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่ เราส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของเรามีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในกิจกรรมวัน Founder’s day ประจำปี 2560 เราได้เห็นคนของเราในหน่วยธุรกิจทั่วโลกออกมาทำกิจกรรมจิตอาสา และเพียงในวันเดียวได้ร่วมกันสละเวลาสร้างผลกระทบที่ดีให้แก่สังคมมากกว่า 22,000 ชั่วโมงทำงานจิตอาสา

รากฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงของเรา คือการมุ่งหน้าเพื่อธรรมาภิบาล เราภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย นอกจากนี้ เราพยายามขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการเปิดตัวการฝึกอบรมแบบออนไลน์ของเราเกี่ยวกับการปฎิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก

หนึ่งในสิ่งที่ยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราคือ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนหลายแห่ง รวมถึงเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง นอกจากนี้เรายังเป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

ผมขอใช้โอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อความไว้วางใจในการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากผู้มีส่วนได้เสีย พันธมิตร ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนช่วยสร้างไมเนอร์ ตลอดการเดินทางสู่ความยั่งยืนในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับทุกท่าน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ดียิ่งขึ้นต่อสังคมและโลกของเราต่อไปในอีก 50 ปีข้างหน้าและสืบไปในอนาคต

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร