บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

50 ปีแรกเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางของบริษัท เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และยั่งยืนให้กับอนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

รายงานจากประธานกรรมการ

ปี 2561 นับเป็นปีที่สำคัญสำหรับไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยไมเนอร์ กรุ๊ปได้เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้บริษัทมองไปข้างหน้าและเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายที่น่าตื่นเต้นและโอกาสในการเติบโตของบริษัทในอนาคต

นอกจากนี้ ปี 2561 ยังนับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากการที่บริษัทได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การเข้าลงทุนใน เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และเบนิฮานา ซึ่งเมื่อรวมกับฐานธุรกิจที่บริษัทได้สร้างมาแต่เดิม ส่งผลให้บริษัทก้าวขึ้นเป็นบริษัทข้ามชาติชั้นนำระดับโลก ด้วยฐานการดำเนินงานครอบคลุมทั่วทวีปออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ตลอดจนถึงทวีปยุโรปและอเมริกาเมื่อมองถึงอนาคต ผมอาจจะไม่ได้วาดภาพว่า ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ที่สุด แต่บริษัทจะยังคงเป็นบริษัทที่ดำเนินงานอย่างชาญฉลาดและมีการปฎิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลและยั่งยืนมากที่สุดบริษัทหนึ่ง กล่าวคือเป็นบริษัทที่มีความว่องไว มองเห็น คว้าโอกาส และขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็วกว่าคู่แข่ง และในขณะเดียวกันสามารถรักษามาตรฐานที่สูงในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง เราจะยังคงมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราอย่างต่อเนื่องและสร้างผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

จากรากฐานการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและมั่นคงของกลุ่มไมเนอร์ตลอด 50 ปีที่ผ่านมาและจากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของไมเนอร์ในปีที่แล้ว เรากำลังก้าวกระโดดไปในอีก 50 ปีข้างหน้า และจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแข่งขันบนเวทีโลกอย่างยั่งยืน จุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา คือการผลักดันให้ไมเนอร์มีหน้าที่ในการยกระดับขีดความสามารถและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนและสังคมของเรา ยกระดับความยั่งยืนของห่วงโซ่คุณค่าของเรา และมีส่วนร่วมในการปกป้องโลกของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้นำและพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง ลงทุนด้านการศึกษาและสนับสนุนอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานและพันธมิตรของเราเกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม ในปีนี้เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรของเราตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้นำ และได้ผสานองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนเข้าไปในโครงการพัฒนาต่างๆ เราเริ่มต้นในการพัฒนาโครงการการสนับสนุนการศึกษาแบบองค์รวมและการพัฒนาทักษะ โดยเชื่อมโยงโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของไมเนอร์เข้ากับโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา (Minor Corporate University)

ในปี 2561 มีนักศึกษามากกว่า 8,000 คนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา และได้รับการฝึกงานในธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม และสินค้าไลฟ์สไตล์ของเรา อีกทั้ง โครงการเดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 230,000 คน มูลนิธิไฮเน็คและไมเนอร์ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนแต่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ กว่า 1,300 คน ในประเทศไทยเราได้สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ 189 คน ให้ทำงานในชุมชนของพวกเขาด้วยการร่วมมือกับมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม นอกจากนี้ด้วยแนวคิดการส่งเสริมจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน พนักงานได้อุทิศเวลามากกว่า 31,000 ชั่วโมงอาสา ในกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปีทั่วโลก ซึ่งได้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า 51,000 คน

สำหรับความพยายามของเราในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะประสานความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อบรรลุความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ในปี 2561 ส่วนผสมในอาหารของไมเนอร์ฟู้ดและไมเนอร์โฮเทลส์ ไม่มีส่วนผสมที่ผลิตจากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดหลักของไขมันทรานส์ นอกจากนี้ เบอร์เกอร์ คิง และ เดอะพิซซ่า คอมปะนี ได้เปิดตัวโครงการ “วัตถุดิบดี เพื่อสุขภาพที่ดี” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกการใช้สีสังเคราะห์ สารแต่งกลิ่นและรส และสารกันบูด และแทนที่ด้วยวัตถุดิบที่ดีกว่า ภายในปี 2562

ไมเนอร์ทราบดีว่าองค์กรที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่ดีนั้นจะต้องสามารถคาดการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ไมเนอร์จึงได้จัดงาน “Minor Tasting The Future Hackathon” ขึ้นเพื่อหามุมมองสดใหม่ในด้านธุรกิจค้าปลีกอาหารและบริการร้านอาหาร ซึ่งเปิดโอกาสให้เรามองไปสู่อนาคตและเปิดรับพันธมิตรใหม่เช่นนักพัฒนานวัตกรรมและผู้นำเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ (Disruptors) เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

โรงแรมของเรายังคงให้บริการลูกค้าทั่วทุกมุมโลกด้วยการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่น่าประทับใจด้วยการให้ลูกค้าได้สัมผัสวัฒนธรรมและมรดกท้องถิ่น และในขณะเดียวกันก็สนับสนุนเศรษฐกิจของท้องถิ่นผ่านการจ้างงานและการจัดซื้อ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไทย เราได้ริเริ่มการตรวจสอบคู่ค้าในด้านความยั่งยืน ซึ่งเราวางแผนที่จะควบรวมเข้ากับการตรวจสอบคุณภาพที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และวางแผนที่จะขยายแผนการตรวจสอบดังกล่าวไปยังคู่ค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์ขั้นที่ 1 (Tier 1) ทั้งหมดภายใน 5 ปีข้างหน้า เราหวังว่าจะใช้รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทยเป็นแบบต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคอื่น ๆต่อไป

ในปีนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้ให้คำมั่นในการยกระดับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงาน การใช้น้ำ และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้การใช้ทรัพยากรดังกล่าวลดลง 20% ภายในปี 2566 (เมื่อเทียบกับปีฐาน 2559) นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะลดขยะพลาสติกโดยได้ริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องหลายโครงการ อาทิ นโยบายงดการใช้หลอดพลาสติกในโรงแรมในเครือของไมเนอร์ทั้งหมด และการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของไมเนอร์ฟู้ด ที่นำโดยเบอร์เกอร์ คิง เรายังคงส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกิจกรรมการสนับสนุนและการศึกษาผ่านมูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟ่น และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือหลากหลาย เช่น โครงการอนุรักษ์ปะการังอย่างครบวงจรในมัลดีฟส์ Cardamom Tented Camp ที่ช่วยปกป้องผืนป่าเทือกเขาบรรทัดในกัมพูชา และ มูลนิธิ Land & Life ในแอฟริกา

เรายังคงขับเคลื่อนเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ในปี 2561 พนักงานในประเทศไทย 100% หรือมากกว่า 23,000 คนได้ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์สำหรับระเบียบปฏิบัติของบริษัทและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และไมเนอร์ได้เปิดตัวนโยบาย "ไม่รับของขวัญ" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังเป็นสมาชิกของ “เดอะโค้ด” (The CODE) ซึ่งส่งเสริมการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผมมีความภูมิใจที่จะรายงานว่าในปีนี้ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมประจำปี 2561 เป็นปีแรกในรางวัล SET Sustainability Awards ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา นอกจากนี้ บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เป็นสมาชิกของ FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และเป็นสมาชิกของหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ MSCI ESG Leaders Indexes

ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับความไว้วางใจ ความสนับสนุน และความร่วมมือ อย่างต่อเนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเรา ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น รัฐบาล องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และชุมชน สำหรับการมีส่วนร่วมสนับสนุนในการสร้างไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลในวันนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นบทใหม่ของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีกทั้งร่วมกันสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกว่าเดิมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านต่อไปในอนาคต

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร